City-Music-Life-Live!

Bezpieczeństwo

Czytam w Gazecie Wyborczej kolejny tekst Marcina Pietraszewskiego o trudnej doli śląskiej policji (http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,10644014,Katowice_zaplaca_za_patrole_na_Euro_2012_.html). Na czas Euro 2012 nasza prewencja ma zostać w przyszłym roku oddelegowana do Wrocławia. Komendant wojewódzki zwrócił się w związku z tym do rady miasta z prośbą o 200 tys. zł na zabezpieczenie w Katowicach w tym czasie służby patrolowej. Nie […]

Czytaj dalej

Jestem numerem 1 na liście PO w okręgu wyborczym nr 2, który obejmuje wschodnie dzielnice Katowic: Dąbrówkę Małą, Szopienice, Burowiec, Janów, Nikiszowiec i Giszowiec. Co chciałbym zrobić dla tych dzielnic w następnej kadencji? Program Platformy dla Katowic zakłada przyśpieszenie niezbędnych działań inwestycyjnych i szybkie przeprowadzenie nierealizowanych do tej pory przedsięwzięć, takich jak przebudowa rynku, czy […]

Czytaj dalej

Złożyłem dzisiaj interpelację w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Józefowskiej, Słonecznej i Energetyków. Wzrosło tam natężenie ruchu, a dotychczasowe oznakowanie okazuje się już niewystarczające i zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. Problem zgłosili mi mieszkańcy osiedla Słoneczna. Wzrost natężenia ruchu ma związek z ulokowaniem przy ul. Energetyków nowych przedsiębiorstw i instytucji. W straszącym przez wiele lat szkielecie […]

Czytaj dalej

W przyszłym roku miasto Katowice opracuje program budowy sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). To odpowiedź na jeden ze zgłoszonych przeze mnie wniosków do budżetu miasta na rok 2009. Oprócz zakupu odpowiedniej liczby defibrylatorów, które docelowo powinny znaleźć się na wyposażeniu wszystkich budynków użyteczności publicznej, program zakładać będzie również przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu jak największej […]

Czytaj dalej

Automatyczny defibrylator zewnętrzny jest przenośnym urządzeniem elektronicznym, które samodzielnie analizuje stan pacjenta i jest w stanie zdiagnozować zagrażające jego życiu zaburzenia rytmu serca.

Czytaj dalej

W porządku obrad przewidziano m.in.:  Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice za rok 2006 i porównanie za lata 2005, 2004. Radna prowadząca: Ewa KOŁODZIEJ i radny Jerzy PALUCHIEWICZ Podjęcie opinii o wykonaniu budżetu i zadań społecznych i gospodarczych miasta za rok 2006. Radny prowadzący: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU Sala 315, Urząd Miasta, ul. Młyńska 4, Katowice

Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym przedstawiłem prezydentowi miasta kolejnych kilka spraw będących efektem spotkań z mieszkańcami Katowic. Pierwsza z nich dotyczy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej/Al. Bielskiej i Górniczego Stanu w Giszowcu. Sygnalizacja świetlna w chwili obecnej nie gwarantuje w tym miejscu pełnego bezpieczeństwa. Skrzyżowanie znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 86, na łuku drogi, w najwyższym punkcie wzniesienia w tej okolicy. […]

Czytaj dalej

W porządku obrad przewidziano m.in. Informacja dotycząca oceny działania Straży Miejskiej w roku 2006 z podaniem skuteczności podejmowanych inicjatyw w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa w osiedlach. Radny prowadzący: Stefan GIERLOTKA i radny Ryszard WILLNER – PASTER Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie inwestycji i remontów w zakresie budownictwa mieszkaniowego, modernizacji […]

Czytaj dalej

Złożyłem dzisiaj trzy kolejne pisma do prezydenta Katowic stanowiące pokłosie spotkań z Państwem. Dwa z nich dotyczą ruchu drogowego w mieście, a jedno kwestii publicznego bezpieczeństwa. Pierwsza sprawa dotyczy przebudowanego niedawno skrzyżowania ulic Francuskiej i Meteorologów. Zainstalowana tam sygnalizacja świetla, co prawda ułatwia przejazd ulicą Francuską w obu kierunkach, utrudnia natomiast wjazd w ulicę Meteorologów, która […]

Czytaj dalej