City-Music-Life-Live!

Unia Europejska

„To jest człowiek, na którego naprawdę warto głosować” – mówi o mnie Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE.

Czytaj dalej

To generalny wniosek zakończonych w niedzielę obrad XXV Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Euopy, które w dniach 5-8 maja 2011 odbyło się w Ankarze. Tegoroczne obrady koncentrowały się na zagadnieniach społecznych. Miasta członkowskie stowarzyszenia przedstawiały działania, które podejmują aby pomóc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszych miast. Uczynienie pomocy potrzebującym jednym z podstawowych punktów europejskiej agendy, […]

Czytaj dalej

Drugi dzień konferencji, której organizatorami są Śląski Związek Gmin i Powiatów, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Miasto Katowice i Związek Miast Polskich. Szczegóły na stronie: http://warzecha.katowice.pl/?p=77

Czytaj dalej

Konferencja nt. polityki miejskiej w kontekście polityki spójności UE w latach 2007-13. Katowice, 11-12 stycznia 2007.  Organizatorami konferencji są Śląski Związek Gmin i Powiatów, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Miasto Katowice i Związek Miast Polskich. Konferencja dotyczy znaczącej roli miast w polityce rozwoju. Dzięki obecności znakomitych gości: m.in. p.  Danuty Hübner Komisarz Unii Europejskiej […]

Czytaj dalej