City-Music-Life-Live!

Budżet miasta

Na ten cel miasto chce przeznaczyć aż 450 tys. zł! Kwota ta powinna wystarczyć na wybudowanie ładnego i funkcjonalnego małego parku.

Czytaj dalej

Dawid Ślusarczyk na info.katowice.pl rozpoczął w poniedziałek analizować projekt budżetu Katowic 2015. Na pierwszy ogień poszły wschodnie dzielnice Katowic. Największe wrażenie robi ponad wzrost planowanych wydatków na Dąbrówce Małej. W bieżącym roku dla tej dzielnicy w budżecie zapisano łącznie 669 tys. zł, podczas gdy projekcie budżetu przyszłorocznego jest to 2,19 mln. zł. To ponad trzy razy więcej niż w bieżącym roku! […]

Czytaj dalej

Otrzymałem dzisiaj, tydzień po ustawowym terminie, odpowiedź na podpisaną przez 305 mieszkańców Dąbrówki Małej, petycję w sprawie utworzenia parku „Zielony Zakątek”. Odpowiedź podpisana przez pana wiceprezydenta Michała Lutego (PiS) jest jednak dosyć zawiła i mglista: z jednej strony „widzi potrzebę”, a z drugiej „nie przewiduje” realizacji. Cztery i pół z pięciu akapitów zajmuje wyliczenie podobnych […]

Czytaj dalej

Dlatego, że zrównoważony budżet Katowic nie wspiera zrównoważonego rozwoju miasta. Chodzi przede wszystkim o nadmierną koncentrację środków w centrum, dysproporcje między dzielnicami, brak pieniędzy na rozwój transportu publicznego, budownictwo komunalne, likwidację niskiej emisji, nową infrastrukturę sportową, coraz mniejsze wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, rosnące znowu wydatki bieżące oraz niewystarczające działania oszczędnościowe. Obawiamy się też, że przy […]

Czytaj dalej

Grudzień to gorący okres także dla miejskich finansów. Przed nami debata budżetowa. Kilka dni temu katowicka GW przedstawiła wycinek budżetu miasta na przyszły rok. Skupiła się mianowicie na wydatkach inwestycyjnych we wszystkich 22 dzielnicach Katowic. Wynik analizy tych danych jest rzeczywiście zaskakujący. A to głównie ze względu na to, że, projekt budżetu podtrzymuje dotychczasową tendencję i […]

Czytaj dalej

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Katowice wyraża stanowczy protest przeciwko wprowadzeniu w błąd opinii publicznej w związku z programem dofinansowania kosztów pobytu w niepublicznych żłobkach na terenie Katowic.  Rada Miasta Katowice na sesji Rady w dniu 19 grudnia 2012 podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów […]

Czytaj dalej

Właśnie otrzymałem komplet pism, stanowiących odpowiedzi na wnioski naszego klubu do budżetu miasta Katowice 2013. Wyłania się z nich obraz władzy, która nie tylko nie potrafi dopuścić możliwości realizacji pomysłów innych niż własne, ale też nie chce i nie potrafi  rozmawiać z osobami myślącymi o Katowicach inaczej. Wszystko oczywiście pod hasłem: „Całe miasto buduje swoje […]

Czytaj dalej

Dzisiaj upływa termin składania wniosków do budżetu miasta na przyszły rok. Wzorem lat poprzednich klub PO zlożył kilkanaście wniosków w sprawach ważnych dla mieszkańców Katowic. Wśród spraw, które przedstawiacie nam Państwo na dyżurach, wybraliśmy przedsięwzięcia ważne w poszczególnych dzielnicach Katowic. Należą do nich inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, kulturalną i komunikacyjną miasta oraz na realizację dwóch […]

Czytaj dalej