City-Music-Life-Live!

Liaoning i Shenyang – partnerzy Śląskiego i Katowic. Czy nam pomogą?

Dostawy z pomocą medyczną z Liaoning dotarły m.in. do Japonii.

Dostawy z pomocą medyczną z Liaoning dotarły m.in. do Japonii.

Partnerem Województwa Śląskiego jest chiński region Liaoning.

Miastem partnerskim Katowic jest Shenyang.

Może powinniśmy się zwrócić do nich o pomoc?

Panie Marszałku? Panie Prezydencie?

Testy, maseczki, respiratory, wiedza medyczna – dzisiaj są bezcenne.


The partner of the Silesian Voivodeship is the Chinese region of Liaoning.

Shenyang is the partner city of Katowice.

Maybe we should turn to them for help?

Mister Marshal? Mister Mayor?

Tests, masks, respirators, medical knowledge – today are priceless.


西里西亚省的合作伙伴是中国的辽宁地区。

沉阳是卡托维兹的合作城市。

也许我们应该寻求他们的帮助?

元帅先生? 市长先生?

测试,口罩,呼吸器,医学知识-今天是无价的。