City-Music-Life-Live!

Polityka społeczna

O mojej pracy dla Katowic napisał dziś Jarek Makowski, szef Instytutu Obywatelskiego (think tank PO) i jednocześnie kandydat do Sejmiku w okręgu obejmującym Katowice. Jarek, jak mało kto, potrafi przeniknąć to, czym żyje miasto, wyczuć jego wewnętrzne tętno. Dlatego tym bardziej cieszę się z jego rekomendacji. „Adam Warzecha w swojej pracy koncentruje się na dwóch […]

Czytaj dalej

Drugą rekomendację dostałem od europosła Marka Plury. Miałem okazję go poznać i pracować z nim parę lat temu w radzie miasta. Ujęła mnie przede wszystkim jego ludzka i społeczna wrażliwość, a także upór i konsekwencja w przełamywaniu różnego rodzaju barier – tych architektonicznych, a także tych społecznych i tych tkwiących wewnątrz każdego z nas. Wewnętrzna siła, […]

Czytaj dalej

Po ponad sześciu latach wraca sprawa wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla rodzin wielodzietnych. Po raz pierwszy zająłem się nią w styczniu 2007 roku na wniosek mieszkańców Katowic (http://warzecha.katowice.pl/?p=139). Pisałem wtedy o tym, że miasto się wyludnia i że za parę lat może być nas w Katowicach mniej niż 300 tys. Nie przypuszczałem wówczas, że stanie […]

Czytaj dalej

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Katowice wyraża stanowczy protest przeciwko wprowadzeniu w błąd opinii publicznej w związku z programem dofinansowania kosztów pobytu w niepublicznych żłobkach na terenie Katowic.  Rada Miasta Katowice na sesji Rady w dniu 19 grudnia 2012 podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów […]

Czytaj dalej

Dzisiaj upływa termin składania wniosków do budżetu miasta na przyszły rok. Wzorem lat poprzednich klub PO zlożył kilkanaście wniosków w sprawach ważnych dla mieszkańców Katowic. Wśród spraw, które przedstawiacie nam Państwo na dyżurach, wybraliśmy przedsięwzięcia ważne w poszczególnych dzielnicach Katowic. Należą do nich inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, kulturalną i komunikacyjną miasta oraz na realizację dwóch […]

Czytaj dalej

To generalny wniosek zakończonych w niedzielę obrad XXV Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Euopy, które w dniach 5-8 maja 2011 odbyło się w Ankarze. Tegoroczne obrady koncentrowały się na zagadnieniach społecznych. Miasta członkowskie stowarzyszenia przedstawiały działania, które podejmują aby pomóc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszych miast. Uczynienie pomocy potrzebującym jednym z podstawowych punktów europejskiej agendy, […]

Czytaj dalej

Dobiega końca piąta kadencja Rady Miasta Katowice. To moja druga kadencja – jestem radnym od sześciu lat. W tym czasie byłem m.in. przewodniczącym komisji gospodarki komunalnej zajmującej się utrzymaniem miejskiej infrastruktury i przewodniczącym klubu radnych PO. Jakie są efekty mojej pracy dla miasta i dla Państwa – mieszkańców Katowic? dzięki moim staraniom jako przewodniczącego klubu PO […]

Czytaj dalej

Wraz z Witoldem Witkowiczem, Magdą Wieczorek i Ewą Kołodziej żłożyłem dzisiaj projekt uchwały Rady Miasta Katowice, którego celem ma być obniżenie opłat za przedszkola. W lipcu rada miasta wprowadziła odpłatność za zajęcia wykraczające poza podstawę programową w wysokości 2,68 zł za dodatkową godzinę świadczeń dydaktycznych. Opłata za drugie dziecko wynosi 1,34 zł. Trzecie i kolejne dzieci […]

Czytaj dalej

W ubiegłym tygodniu złożyłem kolejne pisma w sprawach dotyczących zgłaszanych przez Państwa potrzeb. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się propozycja wprowadzenia bezpłatnych biletów w komunikacji miejskiej dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Pomoc taka z pewnością stanowiłaby nieocenione wsparcie dla domowych budżetów. Pomysł wymaga oczywiście uszczegółowienia i znalezienia odpowiedniej formuły. Nie jestem jednak zwolennikiem rozdawania na lewo i […]

Czytaj dalej