City-Music-Life-Live!

Komunikacja

Jestem numerem 1 na liście PO w okręgu wyborczym nr 2, który obejmuje wschodnie dzielnice Katowic: Dąbrówkę Małą, Szopienice, Burowiec, Janów, Nikiszowiec i Giszowiec. Co chciałbym zrobić dla tych dzielnic w następnej kadencji? Program Platformy dla Katowic zakłada przyśpieszenie niezbędnych działań inwestycyjnych i szybkie przeprowadzenie nierealizowanych do tej pory przedsięwzięć, takich jak przebudowa rynku, czy […]

Czytaj dalej

Złożyłem dzisiaj interpelację w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Józefowskiej, Słonecznej i Energetyków. Wzrosło tam natężenie ruchu, a dotychczasowe oznakowanie okazuje się już niewystarczające i zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. Problem zgłosili mi mieszkańcy osiedla Słoneczna. Wzrost natężenia ruchu ma związek z ulokowaniem przy ul. Energetyków nowych przedsiębiorstw i instytucji. W straszącym przez wiele lat szkielecie […]

Czytaj dalej

Przekazałem dzisiaj za pośrednictwem Biura Rady Miasta trzy nowe interpelacje. Dotyczą one organizacji ruchu w rejonie ulic Mielęckiego i Mariackiej, dojazdu do kąpieliska Bugla, a także uzupełnienia wykazu interpelacji i wniosków składanych przez radnych na stronach UM Katowice. Niebawem czeka nas przebudowa dworca i komunikacyjny paraliż. Równolegle planowane jest również wyłączenie z ruchu ul. Mielęckiego. […]

Czytaj dalej

Schowanie katowickiego dworca z plątaniną torów kolejowych kilkanaście metrów pod ziemią to śmiała, ale całkiem wykonalna wizja.

Czytaj dalej

Po poniedziałkowym szale dzisiaj katowickimi ulicami jeździło się nieco lżej. Powodem zamieszania, jak wiemy, były prace prowadzone równolegle przez kilku zarządców dróg. Czy istnieje przynajmniej cień szansy, aby tego typu przyjemności nam oszczędzić? Pojawił się nie tak dawno pomysł Gazety Wyborczej, aby zadanie koordynacji prac drogowych w aglomeracji powierzyć Górnośląskiemu Związkowi Metropolitalnemu. Chodziło w tym […]

Czytaj dalej

W porządku obrad przewidziano m.in.:  Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice za rok 2006 i porównanie za lata 2005, 2004. Radna prowadząca: Ewa KOŁODZIEJ i radny Jerzy PALUCHIEWICZ Podjęcie opinii o wykonaniu budżetu i zadań społecznych i gospodarczych miasta za rok 2006. Radny prowadzący: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU Sala 315, Urząd Miasta, ul. Młyńska 4, Katowice

Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym przedstawiłem prezydentowi miasta kolejnych kilka spraw będących efektem spotkań z mieszkańcami Katowic. Pierwsza z nich dotyczy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej/Al. Bielskiej i Górniczego Stanu w Giszowcu. Sygnalizacja świetlna w chwili obecnej nie gwarantuje w tym miejscu pełnego bezpieczeństwa. Skrzyżowanie znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 86, na łuku drogi, w najwyższym punkcie wzniesienia w tej okolicy. […]

Czytaj dalej

W porządku obrad przewidziano m.in. Informacja dotycząca oceny działania Straży Miejskiej w roku 2006 z podaniem skuteczności podejmowanych inicjatyw w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa w osiedlach. Radny prowadzący: Stefan GIERLOTKA i radny Ryszard WILLNER – PASTER Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie inwestycji i remontów w zakresie budownictwa mieszkaniowego, modernizacji […]

Czytaj dalej