City-Music-Life-Live!

Komunikacja

Przekazałem dzisiaj za pośrednictwem Biura Rady Miasta trzy nowe interpelacje. Dotyczą one organizacji ruchu w rejonie ulic Mielęckiego i Mariackiej, dojazdu do kąpieliska Bugla, a także uzupełnienia wykazu interpelacji i wniosków składanych przez radnych na stronach UM Katowice. Niebawem czeka nas przebudowa dworca i komunikacyjny paraliż. Równolegle planowane jest również wyłączenie z ruchu ul. Mielęckiego. […]

Czytaj dalej

Schowanie katowickiego dworca z plątaniną torów kolejowych kilkanaście metrów pod ziemią to śmiała, ale całkiem wykonalna wizja.

Czytaj dalej

Po poniedziałkowym szale dzisiaj katowickimi ulicami jeździło się nieco lżej. Powodem zamieszania, jak wiemy, były prace prowadzone równolegle przez kilku zarządców dróg. Czy istnieje przynajmniej cień szansy, aby tego typu przyjemności nam oszczędzić? Pojawił się nie tak dawno pomysł Gazety Wyborczej, aby zadanie koordynacji prac drogowych w aglomeracji powierzyć Górnośląskiemu Związkowi Metropolitalnemu. Chodziło w tym […]

Czytaj dalej

W porządku obrad przewidziano m.in.:  Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice za rok 2006 i porównanie za lata 2005, 2004. Radna prowadząca: Ewa KOŁODZIEJ i radny Jerzy PALUCHIEWICZ Podjęcie opinii o wykonaniu budżetu i zadań społecznych i gospodarczych miasta za rok 2006. Radny prowadzący: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU Sala 315, Urząd Miasta, ul. Młyńska 4, Katowice

Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym przedstawiłem prezydentowi miasta kolejnych kilka spraw będących efektem spotkań z mieszkańcami Katowic. Pierwsza z nich dotyczy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej/Al. Bielskiej i Górniczego Stanu w Giszowcu. Sygnalizacja świetlna w chwili obecnej nie gwarantuje w tym miejscu pełnego bezpieczeństwa. Skrzyżowanie znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 86, na łuku drogi, w najwyższym punkcie wzniesienia w tej okolicy. […]

Czytaj dalej

W porządku obrad przewidziano m.in. Informacja dotycząca oceny działania Straży Miejskiej w roku 2006 z podaniem skuteczności podejmowanych inicjatyw w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa w osiedlach. Radny prowadzący: Stefan GIERLOTKA i radny Ryszard WILLNER – PASTER Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie inwestycji i remontów w zakresie budownictwa mieszkaniowego, modernizacji […]

Czytaj dalej

Na zaproszenie pana Marka Wolfa, Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec wezmę udział w VIII sesji rady. Siedziba Jednostki Pomocniczej nr 15, ul. Wiosny Ludów 24, Katowice

Czytaj dalej

W ubiegłym tygodniu złożyłem kolejne pisma w sprawach dotyczących zgłaszanych przez Państwa potrzeb. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się propozycja wprowadzenia bezpłatnych biletów w komunikacji miejskiej dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Pomoc taka z pewnością stanowiłaby nieocenione wsparcie dla domowych budżetów. Pomysł wymaga oczywiście uszczegółowienia i znalezienia odpowiedniej formuły. Nie jestem jednak zwolennikiem rozdawania na lewo i […]

Czytaj dalej

Złożyłem dzisiaj trzy kolejne pisma do prezydenta Katowic stanowiące pokłosie spotkań z Państwem. Dwa z nich dotyczą ruchu drogowego w mieście, a jedno kwestii publicznego bezpieczeństwa. Pierwsza sprawa dotyczy przebudowanego niedawno skrzyżowania ulic Francuskiej i Meteorologów. Zainstalowana tam sygnalizacja świetla, co prawda ułatwia przejazd ulicą Francuską w obu kierunkach, utrudnia natomiast wjazd w ulicę Meteorologów, która […]

Czytaj dalej