City-Music-Life-Live!

Kiedy ruszy przebudowa ul. Wiosny Ludów?

Katowice-Szopienice-Burowiec. Źródło: Wikimedia.org

Katowice-Szopienice-Burowiec. Źródło: Wikimedia.org

 

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej pana Marka Wolfa wziąłem udział w posiedzeniu Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 15 Szopienice-Burowiec.

W trakcie obrad prezentowano m.in. budżet miasta Katowice na rok 2007 ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji i wydatków dotyczących Szopienic i Burowca. Dyskusję zdominował jednak temat konieczności przebudowy ulicy Wiosny Ludów, która należy do jednych z najniebezpieczniejszych ulic w dzielnicy stanowiąc jednocześnie jedną z głównych osi komunikacyjnych dochodzących do szopienickiego rynku od strony wschodniej.

Zaprezentowano propozycję rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiosny Ludów i placu Powstańców Śląskich i ograniczenia ruchu na ul. Obrońców Westerplatte opracowaną przez Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynierskie „System”. Radni dzielnicy podjęli uchwałę ws. wyboru trzeciego z wariantów przebudowy układu komunikacyjnego centrum Szopienic (1,9 mln zł) i zaproponowali jednocześnie przesunięcie kwoty 700 tys. zł zaplanowanej w budżecie miasta na rozbudowę ul. Woźniaka na ten właśnie cel. W trakcie dyskusji zebrani wskazywali na fakt, iż ul. Wiosny Ludów stanowiąc jedną z głównych arterii komunikacyjnych dzielnicy wymaga pilniejszej przebudowy niż mało znacząca dla komunikacji ul. Woźniaka. Przeprowadzone analizy wykazały, że na Placu Powstańców Śląskich znajduje się aż 18 niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia i życia punktów wypadkowych.

Przebudowa ulicy Woźniaka ma z kolei otworzyć możliwości inwestycyjne w Szopienicach i wpłynąć na powstanie w dzielnicy nowych miejsc pracy. Wobec wysokiego bezrobocia we wschodnich dzielnicach miasta trudno nie zgodzić się z taką argumentacją. Nasze miasto niewątpliwie wymaga nowych innowacyjnych inwestycji. Z drugiej jednak strony mamy do czynienia z obawami i lękiem mieszkańców o ich zdrowie i życie. W ścisłym centrum Szopienic często dochodzi do wypadków, niestety także śmiertelnych. Nie godzę się z alternatywą: albo życie i zdrowie – albo praca, dlatego będę proponował realizację obu tych przedsięwzięć.

Będę zatem popierał inicjatywę szopienickich radnych zmierzającą do ujęcia przebudowy układu komunikacyjnego Szopienic w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i budżecie miasta, a także te działania, które spowodują powstanie w dzielnicy nowych miejsc pracy.