City-Music-Life-Live!

Gospodarka komunalna

Ulica zyskała asfaltową jezdnię, a pobocze wysypano żwirem. Miejmy nadzieję, że studzienki nie będą się już zatykać, a Pod Młynem pozostanie ulicą i nie stanie się… rzeką

Czytaj dalej

Dzisiaj będzie nietypowo. Oddam głos samym mieszkańcom (imię i nazwisko do wiadomości redakcji;)). Dostałem email w sprawie ul. Pod Młynem, gdzie niedawno z wykorzystaniem środków unijnych budowano kanalizację. Pomimo to ulewne deszcze zalewają ulicę, a „studzienki nie odbierają tak dużej ilości wody”. W liście poruszona jest też sprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie. Mieszkańcy […]

Czytaj dalej

Przed dzisiejszą sesją złożyliśmy jako klub projekt uchwały ws. odmowy zatwierdzenia nowych taryf ustanawiających wyższe ceny za wodę i ścieki w Katowicach. Przedstawione Radzie Miasta kalkulacje nie uzasadniają proponowanych podwyżek. Niestety prezydent zablokował możliwość dyskutowania nad tym projektem i rada pracowała tylko nad projektem zgłoszonym przez niego. Prezydenckie weto pogwałciło demokratyczne reguły i obyczaje, które dotąd przyjmowano w katowickim […]

Czytaj dalej

Jak wiadomo na podobny krok zdecydowały się m.in. inne ościenne miasta na Śląsku. Być może teraz opłaty zostaną obniżone i u nas. Komisja Infrastruktury i Środowiska jednogłośnie poparła mój wniosek o obniżenie w Katowicach „opłaty śmieciowej”. Nowy system „gospodarowania odpadami komunalnymi” jest monitorowany przez mnie i moich klubowych kolegów i koleżanki od samego początku. Jeszcze przed […]

Czytaj dalej

Od dłuższego czasu mieszkańcy Szopienic zwracali się do mnie ze skargami dotyczącymi fatalnego stanu chodników i jezdni w Szopienicach. Przedstawiciele urzędu miasta i jego agend odpowiadali, że przeciągające się prace wynikają z problemów, które wystąpiły w związku z budową nowej kanalizacji. Okazuje się jednak, że ich końca nie widać. Jasne jest, że infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Szopienicach wymaga […]

Czytaj dalej

Właśnie otrzymałem komplet pism, stanowiących odpowiedzi na wnioski naszego klubu do budżetu miasta Katowice 2013. Wyłania się z nich obraz władzy, która nie tylko nie potrafi dopuścić możliwości realizacji pomysłów innych niż własne, ale też nie chce i nie potrafi  rozmawiać z osobami myślącymi o Katowicach inaczej. Wszystko oczywiście pod hasłem: „Całe miasto buduje swoje […]

Czytaj dalej

Dzisiaj przedstawię niektóre z pism, które dostałem w odpowiedzi na Państwa interwencje przekazywane podczas dyżurów, a także mailem i telefonicznie. W październiku, wraz z kol. kol. Magdą Wieczorek i Witkiem Witkowiczem pisaliśmy o potrzebie utworzenia specjalnego serwisu lub chociaż podstrony, na której urząd informowałby mieszkańców o dostępnych dla nich programach dotacyjnych m.in. w zakresie modernizacji ogrzewania, […]

Czytaj dalej

Centrum Katowic od kilkudziesięciu tygodni przypomina prawdziwy plac budowy. Przebudowywany jest dworzec kolejowy, za Spodkiem powstają potrzebne miastu obiekty kulturalne, trwa wymiana kanalizacji w ul. Granicznej. Lada dzień mają ruszyć prace budowlane na rynku i przylegających do niego ulicach. Ale w ich wyniku nie powstanie nowy wyczekiwany przez wszystkich katowicki rynek. Nie powstanie, ponieważ wyniki konkursu na projekt tej […]

Czytaj dalej

Dobiega końca piąta kadencja Rady Miasta Katowice. To moja druga kadencja – jestem radnym od sześciu lat. W tym czasie byłem m.in. przewodniczącym komisji gospodarki komunalnej zajmującej się utrzymaniem miejskiej infrastruktury i przewodniczącym klubu radnych PO. Jakie są efekty mojej pracy dla miasta i dla Państwa – mieszkańców Katowic? dzięki moim staraniom jako przewodniczącego klubu PO […]

Czytaj dalej

Powraca temat śmieci i dzikich wysypisk w Katowicach. Pisze dzisiaj o tym Wyborcza. Problemem baczniej zajmuje się teraz straż miejska. Jeśli jednak nie zostaną wprowadzone rozwiązania systemowe starania straży w mieście tej wielkości co nasze na niewiele się zdają.

Czytaj dalej