City-Music-Life-Live!

Interpelacje, pisma, wnioski…

Dzisiaj przedstawię niektóre z pism, które dostałem w odpowiedzi na Państwa interwencje przekazywane podczas dyżurów, a także mailem i telefonicznie.

W październiku, wraz z kol. kol. Magdą Wieczorek i Witkiem Witkowiczem pisaliśmy o potrzebie utworzenia specjalnego serwisu lub chociaż podstrony, na której urząd informowałby mieszkańców o dostępnych dla nich programach dotacyjnych m.in. w zakresie modernizacji ogrzewania, ulg na remont kamienicy czy stypendiów dla młodzieży. W trakcie analizy sprawozdań składanych przez poszczególne komórki organizacyjne i jednostki urzędu, a także w wyniku kontroli niektórych z nich, stwierdziliśmy niezwykle niski odsetek mieszkańców korzystających z tych programów. Naszym zdaniem świadczy to o tym, że urząd nie radzi sobie z informowaniem o tych możliwościach. W udzielonej odpowiedzi Pan Prezydent stwierdził, że informacja tego rodzaju znajduje się na stronie urzędu a „dyskusyjna pozostaje tylko kwestia skutecznego dotarcia przekazu do adresatów”. Przyznał, że wprowadzenie podstrony jest pomysłem godnym rozważenia, ze względu na „rozproszenie informacyjne, które utrudnia pełne korzystanie z naszego portalu miejskiego”, a „problem zostanie przeanalizowany przez odpowiednie wydziały Urzędu”. No cóż, pozostaje nam w takim razie czekać na wyniki tych analiz.

W drugiej opisywanej dzisiaj sprawie mam dobrą wiadomość. Od kilku lat mieszkańcy ul. Styczniowej i Strzelców Bytomskich w Dąbrówce Małej monitują o budowę kanalizacji sanitarnej. Też już kilka razy o to w poprzednich latach dopytywałem. W listopadzie, ponaglony po raz kolejny przez mieszkańców, postanowiłem o tym napisać. Na Mikołaja Dąbrówka dostała prezent: „uprzejmie informuję, ze zgodnie z informacjami przekazanymi przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o. o. budowa kanalizacji w ulicy Styczniowej i Strzelcow Bytomskich w dzielnicy Dąbrówka Mała została rozpoczęta. W drodze przetargu wybrano wykonawcę, którym jest firma SKANSKA S.A. Planowany termin zakończenia kontraktu to IV kwartal 2012 roku”. Sądząc z tempa udzielenia odpowiedzi, stało się to nie w wyniku tego jednego mojego e-maila. Moja może być w części tylko satysfakcja posłańca przekazującego tę dobrą nowinę.

Dostałem już odpowiedź na styczniową interpelację dotyczącą połączenia Gimnazjum nr 21 i 7 Liceum Ogólnoształcącego w Ligocie. No cóż, obawy rodziców i nauczycieli, z którymi rozmawiałem się potwierdzaja. Podawane przyczyny tego zamiaru są podobne, jak w innych miastach: „poprawa sposobu zarządzania tymi szkołami, racjonalne wykorzystanie pomieszczeń szkolnych i malejąca liczba uczniów w tych szkołach”. Wiceprezydent Krystyna Siejna deklaruje, że zmiany te pogorszą „warunkow nauki zarówno uczniów gimnazjum jak i liceum”, a nauka ma być kontynuowana „w dotychczasowych zespołach uczniowskich i nauczycielskich”. W ostatnim zdaniu wzmianka, że „aktualnie trwają prace nad tworzeniem projektu stosownej uchwały”. Czekam na Państwa opinie: G7 i LO7 należy połączyć czy zostawić w spokoju? Jakie są za i przeciw? Piszcie i dzwońcie.

Na zakończenie, coś nieco lżejszego. W odpowiedzi na listopadową wideointerpelację „Jak się maluje pasy w Katowicach?”  (http://www.youtube.com/watch?v=UUZiXz6PYBw) dostałem odpowiedż – niestety tylko pisemną. Dowiedziałem się z niej, że nagranie zostalo wykonane „w warunkach pogodowych, w których okres schnięcia farby jest bardzo wydłużony. W przedstawionym nagraniu przejeżdżający pojazd nie zostawił podwójjnych śladów, co świadczy o tym, ze w jednym miejscu farba nie zdążyła jeszcze wyschnąć, mimo odczekania odpowiedniego czasu”. No to wszystko jasne. No i jeszcze jedno „pracownicy MZUiM zostali zapoznani z przedmiotowym filmem, jako materiałem szkoleniowo-poglądowym”. Chińczycy ponoć powiedzieli, że „jeden obraz wart jest tysiąca słów”. No cóż, może lepiej zacząć kręcić filmy niż pisać interpelacje?

Wszystkie pisma są dostępne tutaj: http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=27&id=1291207841