City-Music-Life-Live!

Platforma chce referendum śmieciowego w Katowicach

W dniu dzisiejszym w imieniu klubu radnych PO w Katowicach złożyłem na ręce prezydenta miasta inicjatywę uchwałodawczą w sprawie  przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie przejęcia przez miasto Katowice obowiązków związanych z pozbywaniem się odpadów komunalnych i wprowadzeniem zryczałtowanej opłaty za ich wywóz.

Chcemy, żeby referendum odbyło się 7 czerwca, w drugim dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Naszym zdaniem zapewni to frekwencję wymaganą do uznania ważności wyników referendum lokalnego. W referendum chcielibyśmy zapytać naszych mieszkańców, czy powierzą gminie obowiązek wprowadzenia systemowej i skutecznej metody usuwania odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych:

Czy jest Pan/Pani za przejęciem przez gminę Katowice od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz ustaleniem z tego tytułu zryczałtowanej opłaty dla właścicieli nieruchomości?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na każdego właściciela posesji obowiązek usuwania odpadów wytwarzanych w swoim gospodarstwie domowym. Niestety, rozwiązania wprowadzone tymi przepisami w większości gmin nie sprawdziły się. Respektowanie przepisów napotyka bariery. Wedle szacunków umowy zawierane przez właścicieli nieruchomości na wywóz śmieci są zaniżone w Katowicach średnio o ok. 15%. Pozostałe odpady są podrzucane do miejskich lub spółdzielczych pojemników albo na dzikie wysypiska zanieczyszczając nasze łąki, lasy i parki. W ten sposób niszczone jest nasze naturalne środowisko. Oczyszczanie tych miejsc pochłania dodatkowo znaczne środki z budżetu miasta, w wyniku czego rosną też jednostkowe koszty wywozu śmieci ponoszone przez mieszkańców.

Uważamy, że jedynie podjęcie przez miasto odpowiedzialności za wywóz wszystkich śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych w pełnym zakresie zagwarantuje skuteczność działania systemu utylizacji odpadów. Wprowadzenie w zamian za to zryczałtowanej, stałej opłaty pozwoli natomiast na zapewnienie odpowiedniego finansowania dla tej sfery usług komunalnych. Wzorem innych miast powinna być ona zróżnicowana i preferować tych mieszkańców, którzy zdecydują się na selekcję śmieci wytwarzanych w ich gospodarstwach domowych. Rozwiązanie to wyeliminuje też negatywne zjawiska towarzyszące rozwiązaniu funkcjonującemu obecnie i sprawi, że system ten będzie bardziej sprawiedliwy dla mieszkańców i bezpieczniejszy dla naszego naturalnego środowiska. Podrzucanie śmieci na spółdzielcze i dzikie wysypiska, a także ich spalanie w domowych paleniskach okażą się bezcelowe i nieopłacalne, a za ich wywóz i utylizację zapłacą faktycznie zanieczyszczający. W związku z tym, że system obejmie wszystkich – a więc i tych, którzy obecnie nie mają zawartej umowy na wywóz śmieci oraz tych, którzy deklarują ich zaniżoną ilość – w systemie pojawią się dodatkowe pieniądze, co powinno doprowadzić do zmniejszenia jednostkowych opłat ponoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu śmieci.

Zgodnie z naszą propozycją projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum powinien trafić z wszystkimi wymaganymi opiniami na sesję rady miasta w dniu 16 marca 2009, kiedy poddany zostanie pod głosowanie.

AW025 – Inicjatywa uchwałodawcza radnych ws. referendum śmieciowego (20.02.2009) (PDF 75KB)