City-Music-Life-Live!

AED może uratować twoje życie

Symbol AED. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:AED_Symbol.svg

Symbol AED. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:AED_Symbol.svg

Zwróciłem się dzisiaj z wnioskiem do Prezydenta Katowic o instalację w miejscach publicznych w centrum miasta kilku (kilkunastu) urządzeń ratujących życie. Są to tzw. automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED – ang. automated external defibrillator), które w przypadku nagłego zatrzymania krążenia krwi stanowią nieocenioną pomoc w ratowaniu życia.

W piśmie do prezydenta poprosiłem też o to, aby AED stanowiły standardowe wyposażenie samochodów patrolowych Straży Miejskiej. Urządzenia tego rodzaju rutynowo instalowane m.in. w Stanach Zjednoczonych, np. w dużych biurach, urzędach, kościołach, centrach handlowych i innych miejscach, w których gromadzą się ludzie. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, jak w przypadku każdego wypadku ważna jest reanimacja. Postępowanie w pierwszych chwilach po wypadku często decyduje o powodzeniu akcji ratunkowej. Ważne, żeby w ciągu „czterech złotych minut” fachowo udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Co ważne AED wymagają od ratującego bardzo prostych czynności — podpięcia elektrod i naciśnięcia przycisku.

Defibrylatory typu AED są przenośnymi urządzeniami elektronicznymi, które samodzielnie analizują stan pacjenta i są w stanie zdiagnozować zagrażające jego życiu zaburzenia rytmu serca (takie jak migotanie komór czy częstoskurcz komorowy). Samodzielnie też określają czy i jakiego rodzaju impulsy elektryczne należy zastosować, aby przywrócić właściwy rytm serca. Z tych względów mogą być obsługiwane przez „zwykłego człowieka”.

Instalacja urządzeń AED przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Katowic. Automatyczne defibrylatory poprawią skuteczność pomocy przedmedycznej. AED może uratować także twoje życie.

AW023 – Wniosek ws. instalacji w miejscach publicznych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) (PDF 61KB)

Więcej na ten temat: http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator#_note-AHA1