City-Music-Life-Live!

lepsza.strona.miasta

lepsza.strona.miasta – tak, uważam bowiem, że wiem, co należy zrobić, aby Katowice stawały się miejscem, w którym będzie się nam lepiej wspólnie mieszkać.

Wychowałem się tutaj, mieszkam tu i pracuję. To miasto jest moim domem. Znam jego silne i słabe strony. Wiem, jak należy to miasto zmieniać, żeby nie stało się ono tylko gigantycznym skrzyżowaniem, przez które chce się tylko sprawnie i szybko przejechać. Dotychczasowa praca w radzie miasta pozwoliła mi poznać możliwości, wyzwania i szanse, które możemy wspólnie podjąć. Dużo tu do zrobienia. Znam obszary działania, w których podjęcie inicjatywy poprawiłoby jakość życia nas wszystkich. Dzisiaj Katowice kojarzą się przeciętnemu mieszkańcowi Polski z przestępczością i brudem, jako miejsce, w którym życie jest trudne i niebezpieczne. Ale my żyjąc tutaj znamy każdy kamień, dom i ulicę. To nasz dom, który chcemy odnowić i urządzić tak, by wydobyć z niego to, co najlepsze, żeby pokazać sobie i sąsiadom, że mamy być z czego dumni. Zapraszam do współpracy w realizacji tego zamierzenia.

Prawda jest jednak taka, że prawdziwą siłą Katowic są ludzie. Ludzie twórczy, konsekwentni i twardzi, nawykli do pracy – nie tylko ciężkiej pracy fizycznej, ale także wszelkich innych aktywności – pracy artystycznej, naukowej, inżynierskiej, ekonomicznej, pedagogicznej, sportowej i politycznej.

To my wszyscy jesteśmy lepszą stroną tego miasta. Naszego miasta. Katowic