City-Music-Life-Live!

Ostatni protest mediów pozwala ponownie postawić pytanie o dalszy sposób funkcjonowania jakościowych mediów w cyfryzującym się świecie. Opublikowany przez Reuters Institute na początku stycznia doroczny raport dotyczący przyszłości globalnego rynku medialnego przynosi już pewne podpowiedzi.

Czytaj dalej