City-Music-Life-Live!

Państwowa Komisja Wyborcza podała właśnie oficjalne wyniki wyborów w Katowicach. Dzięki Państwa poparciu zostałem radnym! Dziękuję za wszystkie oddane na mnie głosy, wyrazy życzliwości i poparcia! Dzięki Państwa poparciu Platforma uzyskała najlepszy w historii wynik w wyborach do rady miasta. W 28 osobowej radzie mamy aż 13 radnych. Forum Samorządowe i Piotr Uszok zdobyło 10 mandatów, Prawo […]

Czytaj dalej

Wraz z Witoldem Witkowiczem, Magdą Wieczorek i Ewą Kołodziej żłożyłem dzisiaj projekt uchwały Rady Miasta Katowice, którego celem ma być obniżenie opłat za przedszkola. W lipcu rada miasta wprowadziła odpłatność za zajęcia wykraczające poza podstawę programową w wysokości 2,68 zł za dodatkową godzinę świadczeń dydaktycznych. Opłata za drugie dziecko wynosi 1,34 zł. Trzecie i kolejne dzieci […]

Czytaj dalej

Jestem numerem 1 na liście PO w okręgu wyborczym nr 2, który obejmuje wschodnie dzielnice Katowic: Dąbrówkę Małą, Szopienice, Burowiec, Janów, Nikiszowiec i Giszowiec. Co chciałbym zrobić dla tych dzielnic w następnej kadencji? Program Platformy dla Katowic zakłada przyśpieszenie niezbędnych działań inwestycyjnych i szybkie przeprowadzenie nierealizowanych do tej pory przedsięwzięć, takich jak przebudowa rynku, czy […]

Czytaj dalej