City-Music-Life-Live!

Komunikacja

Na zaproszenie pana Marka Wolfa, Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec wezmę udział w VIII sesji rady. Siedziba Jednostki Pomocniczej nr 15, ul. Wiosny Ludów 24, Katowice

Czytaj dalej

W ubiegłym tygodniu złożyłem kolejne pisma w sprawach dotyczących zgłaszanych przez Państwa potrzeb. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się propozycja wprowadzenia bezpłatnych biletów w komunikacji miejskiej dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Pomoc taka z pewnością stanowiłaby nieocenione wsparcie dla domowych budżetów. Pomysł wymaga oczywiście uszczegółowienia i znalezienia odpowiedniej formuły. Nie jestem jednak zwolennikiem rozdawania na lewo i […]

Czytaj dalej

Złożyłem dzisiaj trzy kolejne pisma do prezydenta Katowic stanowiące pokłosie spotkań z Państwem. Dwa z nich dotyczą ruchu drogowego w mieście, a jedno kwestii publicznego bezpieczeństwa. Pierwsza sprawa dotyczy przebudowanego niedawno skrzyżowania ulic Francuskiej i Meteorologów. Zainstalowana tam sygnalizacja świetla, co prawda ułatwia przejazd ulicą Francuską w obu kierunkach, utrudnia natomiast wjazd w ulicę Meteorologów, która […]

Czytaj dalej

Pierwsze w tej kadencji posiedzenie komisji będzie miało charakter wstępny. Radni zapoznają się z podstawowymi informacjami niezbędnymi w pracy członka Komisji Gospodarki Komunalnej. Przedstawione zostaną kompetencje prezydenta miasta i rady oraz zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu miasta. W szczególny sposób omówiony zostanie zakres działań podlegający komisji. Zaprezentowane zostaną również te komórki i jednostki organizacyjne, z którymi komisja […]

Czytaj dalej

Została nią Izabela Kminikowska (PiS), która weszła do rady w miejsce Michała Lutego, który zrezygnował z mandatu radnego w związku z objęciem stanowiska wiceprezydenta Katowic. Pani Izabela została wybrana również wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji Krótsze niż zazwyczaj posiedzenie zwołano głównie z potrzeby przeprowadzenia zmian w budżecie miasta i określenia listy tzw. wydatków niewygasających, tzn. takich które […]

Czytaj dalej

Uroczystość otwarcia i udostępnienia do ruchu odcinka Drogowej Trasy Średnicowej wraz z tunelem pod katowickim Rondem im. J. Ziętka odbędzie się w południowej nawie nowego tunelu.

Czytaj dalej

Rada ustaliła też składy tzw. komisji stałych, które zajmują się poszczególnymi zagadnieniami, które są istotne dla miasta. W katowickiej RM jest dziewięć takich komisji: Komisja Edukacji, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Górnicza, Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu, Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska, Komisja Organizacyjna, Komisja Rozwoju i Promocji Miasta, Komisja Skarbu i Komisja Spraw Obywatelskich i […]

Czytaj dalej

Często porównujemy Katowice z innymi stolicami regionów. Choćby najbliższymi – Krakowem, Wrocławiem, Opolem. Chcielibyśmy poczuć podobny klimat, nastrój w rynku, przynajmniej kilku uliczkach w centrum. Też tego chcę. Nie trzeba nikogo dziś przekonywać, że Katowicom potrzebne jest centrum – rynek, czy inna specjalnie wydzielona przestrzeń, która będzie stanowiła totem – wyznaczała kierunki świata, stanowiła punkt […]

Czytaj dalej

Uruchomiłem dzisiaj dwie sondy dotyczące naszego miasta. Znajdziecie je Państwo na podstronie Sondy. Pierwsza z nich dotyczy katowickiego dworca kolejowego – chcę się dowiedzieć, jakie jest Państwa zdanie w sprawie, która stała się ostatnio przedmiotem gorących prasowych polemik. Druga ma charakter szerszy, dotyczy priorytetów, czyli tych spraw, które uważacie Państwo za najbardziej istotne, palące i warte […]

Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym przesłałem do Prezydenta Miasta Katowice wnioski do budżetu miasta Katowice w roku 2007. Odzwierciedlają one charakter i zakres mojej pracy w Radzie Miasta Katowice w ostatnim roku. Zdecydowana większość spraw dotyczy kwestii bezpieczeństwa – tak publicznego, jak i komunikacyjnego. Zgłaszając te właśnie propozycje mam na względzie poprawę jakości życia mieszkańców dzielnic oddalonych […]

Czytaj dalej