City-Music-Life-Live!

Polityka miejska

Dawid Ślusarczyk na info.katowice.pl rozpoczął w poniedziałek analizować projekt budżetu Katowic 2015. Na pierwszy ogień poszły wschodnie dzielnice Katowic. Największe wrażenie robi ponad wzrost planowanych wydatków na Dąbrówce Małej. W bieżącym roku dla tej dzielnicy w budżecie zapisano łącznie 669 tys. zł, podczas gdy projekcie budżetu przyszłorocznego jest to 2,19 mln. zł. To ponad trzy razy więcej niż w bieżącym roku! […]

Czytaj dalej

Kolejną rekomendację otrzymałem od poseł Ewy Kołodziej, z którą przez lata współpracowałem w katowickiej Rady Miasta. Ewa, to urodzona działaczka. Jest osobą otwartą i wrażliwą na społeczne potrzeby, dlatego szczególnie cieszę się z jej rekomendacji. „Adam to pracowity radny i dobry kolega. Sprawnie porusza się w zawiłościach 'miejskiej legislacji’. Proszę na niego głosować!” – Ewa […]

Czytaj dalej

Kolejną rekomendację dostałem od prof. Zbigniewa Kadłubka, erudyty, cenionego naukowca, a także miłośnika i znawcy Śląska. Jego niezwykły dar przejawia się w tym, że przenikliwie i precyzyjnie potrafi uchwycić złożoność wielu zjawisk i rzeczy, a jego polszczyzna nie traci przy tym swej przyrodzonej, poetyckiej lekkości. „Nowoczesne miasto potrzebuje nowoczesnego komunikowania się, ale także zupełnie nowego […]

Czytaj dalej

O mojej pracy dla Katowic napisał dziś Jarek Makowski, szef Instytutu Obywatelskiego (think tank PO) i jednocześnie kandydat do Sejmiku w okręgu obejmującym Katowice. Jarek, jak mało kto, potrafi przeniknąć to, czym żyje miasto, wyczuć jego wewnętrzne tętno. Dlatego tym bardziej cieszę się z jego rekomendacji. „Adam Warzecha w swojej pracy koncentruje się na dwóch […]

Czytaj dalej

Moją kandydaturę do Rady Miasta Katowice poparł dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Bardzo cenię pana posła jako polityka, doświadczonego samorządowca, lecz przede wszystkim jako człowieka. Jego rekomendacja jest dla mnie dużym wyróżnieniem. „Adam Warzecha to doświadczony samorządowiec. Zna specyfikę i złożoność problemów społecznych i gospodarczych stojących przed współczesnymi miastami. Sprawdził się też w […]

Czytaj dalej

O mandat będę ubiegać się z okręgu nr 4 (Katowice-Zachód), obejmującego Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Załęże, Załęską Hałdę, Osiedle Witosa i Brynów.

Czytaj dalej

Dzisiaj rano złożyłem na ręce Prezydenta Katowic petycję w tej sprawie. Pomysł utworzenia „Zielonego Zakątka” poparło dotąd aż 305 mieszkańców Dąbrówki Małej. Park „Zielony Zakątek” ma powstać na nieużytkowanym terenie miejskim znajdującym się w rejonie ulic Le Ronda i Biniszkiewicza, dla którego nie ustalono dotąd planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy, zwracają uwagę na postępującą urbanizację dzielnicy […]

Czytaj dalej

Proponowane przez urzędników zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmierzają do zlikwidowania w tym miejscu działalności produkcyjnej, a w efekcie także 700 miejsc pracy.

Czytaj dalej

Grudzień to gorący okres także dla miejskich finansów. Przed nami debata budżetowa. Kilka dni temu katowicka GW przedstawiła wycinek budżetu miasta na przyszły rok. Skupiła się mianowicie na wydatkach inwestycyjnych we wszystkich 22 dzielnicach Katowic. Wynik analizy tych danych jest rzeczywiście zaskakujący. A to głównie ze względu na to, że, projekt budżetu podtrzymuje dotychczasową tendencję i […]

Czytaj dalej