City-Music-Life-Live!

O mnie

Adam Warzecha

Adam Warzecha

Adam Warzecha – urodzony 24 grudnia 1967 w Katowicach.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (magisterium – 1993). Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Śląski – 2013).

W latach 2004-2014 Radny Miasta Katowice. W latach 2010-2013 Wiceprzewodniczący Rady Miasta. W latach 2004-2014 pracował w Komisji Infrastruktury i Środowiska (poprzednia nazwa: Komisja Gospodarki Komunalnej), której przewodniczył w latach 2006-2010. Przewodniczący Klubu Radnych PO (2008-2014).

W VI kadencji (2010-2014): Wiceprzewodniczący Rady Miasta (2010-2013), Wiceprzewodniczący Komisji Organizacyjnej, Członek Komisji Infrastruktury i Środowiska Członek Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów.

W V kadencji (2006-2010): Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Organizacyjnej, Członek Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów.

W IV kadencji (2002-2006): Sekretarz Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Członek Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Rady Miasta Katowice.

Nauczyciel akademicki (Uniwersytet Śląski). Zajmuje się językoznawstwem. Jego zainteresowania obejmują socjolingwistykę, teorię komunikacji i mediów, public relations, reklamę, teorię dyskursu, Krytyczną Analizę Dyskursu. Zawodowo  zajmuje się mediami i public relations. Doradca ds. mediów posła do Parlamentu Europejskiego dr. Jana Olbrychta. Członek rady programowej TVP Katowice.

Pracował dotąd m.in. jako dyrektor ds. public relations w Polskim Towarzystwie Wspierania Przedsiębiorczości – wydawcy miesięczników „Nowy Przemysł”, „Rynek Zdrowia”, serwisu wnp.pl oraz organizatorze Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach. Był także rzecznikiem prasowym linii lotniczych GetJet, managerem ds. public relations 2Si S.A. – jednej z największych firm branży IT w Polsce, a także wykładowcą public relations w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie. W latach 1999-2003 był rzecznikiem prasowym pierwszego Marszałka Województwa Śląskiego, a przedtem wicedyrektorem ds. marketingu i reklamy w Radiu PLUS Katowice, specjalistą ds. marketingu i reklamy w Agencji Turystycznej AVE. Pracę zawodową rozpoczął w  Telewizji Polskiej S.A. (ośrodki w Lublinie i Katowicach). W latach 2008-2011 pracował także jako pełnomocnik ds. realizacji projektu w Urzędzie Miejskim w Będzinie, gdzie nadzorował realizację współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności projektu polegającego na przebudowie systemu wodno-kanalizacyjnego. W ramach przedsięwzięcia o wartości ponad 28 mln euro powstało ponad 100 km sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej, a także wybudowano ponad 200 tys. m. kw. nawierzchni dróg i chodników. To jak dotąd największy projekt infrastrukturalny współfinansowany przez UE zrealizowany w Zagłębiu.

Języki: angielski – zaawansowany (CAE 2006, FCE 2003), chorwacki – podstawowy, niemiecki – podstawowy.

W wolnych chwilach najczęściej biega (zimą także na nartach) i pływa. Interesuje się współczesną kulturą – muzyką, literaturą, filmem i teatrem.

Zdobywca „Złotego Superpływaka 2009” za przepłynięcie stylem dowolnym dystansu 166,5 km. Odznaczony Brązową Odznaką Polskiego Związku Zapaśniczego (2012) za wspieranie rozwoju tej dyscypliny sportowej w Katowicach.

Napisali o mnie:

„Warzecha […ist] einen begabten Analytiker, von dem man künftig wohl noch hören wird”.
„Warzecha […] to zdolny analityk, o którym z pewnością jeszcze usłyszymy”.
Ulrich Schmid, Suche nach der grossen Einheit in Polen, „Neue Zürcher Zeitung”, Zürich, 23 października 2005

„Adam Warzecha to doświadczony samorządowiec. Zna specyfikę i złożoność problemów społecznych i gospodarczych stojących przed współczesnymi miastami. Sprawdził się też w zarządzaniu projektami europejskimi” – Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 16 października 2014

„Adam Warzecha to porządny i pracowity człowiek. Zna problemy Katowic i chętnie pomaga mieszkańcom. Jest stąd, a  i po naszymu poradzi godać” – Marek Plura, poseł do Parlamentu Europejskiego, Katowice, 20 października 2014

„Adam Warzecha w swojej pracy koncentruje się na dwóch sprawach, które dotyczą każdego z nas. Po pierwsze, zabiega, by Katowice były przyjaznym miastem – i dla dziecka, i dla seniora. Po drugie, pracuje, by nasze miasto stało się dynamicznie rozwijającą się metropolią, z której będziemy dumni” – Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego, kandydat do Sejmiku, Katowice, 27 października 2014

„Nowoczesne miasto potrzebuje nowoczesnego komunikowania się, ale także zupełnie nowego i kreatywnego podejścia do lokalnych i globalnych problemów. Zarządzanie nowoczesnym miastem generuje potrzebę przemieszczania się pomiędzy wieloma dziedzinami i umiejętnościami. Ekspertem od nowoczesnego komunikowania się jest Adam Warzecha, kandydat na radnego, który posiada niezwykłą wrażliwość społeczną – lecz przede wszystkim zdolność do przekraczania granic dyscyplin. Nowoczesność miejskiej przestrzeni potrzebuje właśnie takiej osoby, jak Adam Warzecha: łączącej różne obszary i śmiało patrzącej na dynamikę przemian dzisiejszego miasta” – dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, Katowice, 30 października 2014