City-Music-Life-Live!

Nowa radna w Katowicach

Została nią Izabela Kminikowska (PiS), która weszła do rady w miejsce Michała Lutego, który zrezygnował z mandatu radnego w związku z objęciem stanowiska wiceprezydenta Katowic. Pani Izabela została wybrana również wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji

Krótsze niż zazwyczaj posiedzenie zwołano głównie z potrzeby przeprowadzenia zmian w budżecie miasta i określenia listy tzw. wydatków niewygasających, tzn. takich które będą mogły być finansowane w ramach przyszłorocznego budżetu.
Ponadto Rada opowiedziała się za nieudzieleniem Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach zwolnienia z tytułu należnego podatku od nieruchomości w roku przyszłym. Dofinansowanie policji z budżetu miasta odbędzie się jednak prawdopodobnie, tak jak dotychczas, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji. Z budżetu miasta finansowany jest system monitoringu wizyjnego działający w Katowicach, dokonywany jest zakup samochodów, doposażane są też komisariaty. Poprzez fundusz miasto może też finansować koszty patroli, np. w dzielnicach szczególnie niebezpiecznych.

W trakcie sesji złożyłem też do prezydenta miasta trzy pisma dotyczące spraw zgłaszanych mi przez mieszkańców miasta.

Pierwsze dotyczy budowy nowych parkingów, garaży i miejsc postojowych w Zawodziu, w związku z dynamiczną rozbudową dzielnicy i osiedlaniem się w niej nowych, z reguły zmotoryzowanych, mieszkanców.
AW008 – Zapytanie ws. budowy nowych garaży w Zawodziu (PDF 64KB)

Drugie związane jest z perturbacjami związanymi z budową kanalizacji w centrum miasta. Dotyczyło stałego monitorowania i prowadzenia bieżących, prowizorycznych nawet, napraw znajdującej się w złym stanie technicznym nawierzchni ulic Warszawskiej i 1 Maja.
AW009 – Wniosek ws. bieżących napraw nawierzchni ulic Warszawskiej i 1 Maja (PDF 62KB)

Trzecie związane jest z parametrami ruchu i geometrią węzła drogowego DK79 i DK86, czyli skrzyżowania Alei Roździeńskiego z ulicami Murckowską i Bagienną. Dotyczy to szczególnie ograniczenia szerokości drogi do jednego tylko pasa ruchu w okolicy d. Polmozbytu, gdzie w godzinach szczytu tworzą się uciążliwe korki. Stało się to szczególnie widoczne po otwarciu długo oczekiwanej i ważnej dla Katowic inwestycji drogowej, jaką niewątpliwie jest tunel pod rondem.
AW010 – Zapytanie ws. węzła drogowego DK79/DK86 (Aleja Roździeńskiego, Murckowska, Bagienna) (PDF 66 KB)

Te i inne pisma można będzie znaleźć również w sekcji Dokumenty.