City-Music-Life-Live!

Drugi dzień konferencji nt. polityki miejskiej w kontekście polityki spójności UE w latach 2007–13

Drugi dzień konferencji, której organizatorami są Śląski Związek Gmin i Powiatów, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Miasto Katowice i Związek Miast Polskich.

Szczegóły na stronie:
http://warzecha.katowice.pl/?p=77