City-Music-Life-Live!

V Sesja Rady Miasta

W trakcie sesji odbędzie się debata budżetowa i głosowanie nad projektem budżetu miasta na rok 2007.
Rozpatrywany będzie też wniesiony przez RPWiK projekt nowego taryfikatora cen wody i odprowadzenia ścieków w mieście, zgodnie z którym przedsiębiorstwo to domaga się 8,76% wzrostu cen wody w roku 2007.

Sala 209, Urząd Miasta, ul. Młyńska 4, Katowice