City-Music-Life-Live!

Europa powinna skupić się na sprawach społecznych

To generalny wniosek zakończonych w niedzielę obrad XXV Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Euopy, które w dniach 5-8 maja 2011 odbyło się w Ankarze.

Tegoroczne obrady koncentrowały się na zagadnieniach społecznych. Miasta członkowskie stowarzyszenia przedstawiały działania, które podejmują aby pomóc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszych miast. Uczynienie pomocy potrzebującym jednym z podstawowych punktów europejskiej agendy, dążenie do osiągnięcia spójności społecznej w miastach i ożywienie pomiędzy nimi wymiany dobrych praktyk w tym zakresie to główne punkty deklaracji podsumowującej obrady.

Miasto Katowice jest Laureatem Nagrody Europy 2008 i od tego czasu działa w Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy (The Association of Towns Awarded the Europe Prize), działającego pod auspicjami Rady Europy. Stowarzyszenie liczy obecnie 68 miast członkowskich. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie idei europejskich w zakresie partnerstwa miast, spotkań instytucji publicznych i prywatnych w obszarze kultury, imprez o charakterze europejskim, działań na rzecz solidarności europejskiej i dobrego porozumienia między społeczeństwami.

Podczas zgromadzenia wybrano nowy zarząd stowarzyszenia, którego przewodniczącym został prezydent Ankary Melih Gökçek, a jednym z wiceprzewodniczących Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

Podczas prezentacji Katowic przedstawiłem te działania społeczne, które realizujemy wspólnie z naszymi partnerami zagranicznymi. Były to między innymi zorganizowane w marcu 2010 Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, w których uczestniczyły grupy dzieci z Katowic, Ostrawy, Koszyc i Miszkolca; obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, w ramach których w maju ub. roku zorganizowaliśmy konferencję „Zwalczanie długotrwałego bezrobocia”, a przedstawiciele urzędu miasta wzięli udział w spotkaniu Platformy ds. Współpracy Eurocities w Newcastle, a także obchodzony w Katowicach kolejny już raz Europejski Dzień Sąsiada. Mówiłem też o listopadowym seminarium „Społeczeństwa Edukacyjne–Społeczeństwa Przyszłości”, którego przewodnią ideą była prezentacja i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi partnerami Katowic, którzy zajmują się edukacją przez sztukę.

Na zakończenie wystąpienia zwróciłem uwagę na to, że współpraca w Europie możliwa jest dzisiaj przede wszystkim dzięki odrzuceniu ideologii i systemów politycznych, które poslugują się dyskryminacją i przemocą jako zasadami układania stosunków społecznych. Wyraziłem pogląd, że nowa europejska agenda społeczna powinna być budowana na fundamencie braterstwa, które okazuje się wspólnym fundamentem filozofii społecznych wyrastających zarówno z chrześcijaństwa, islamu, ale też i oświecenia: —To jednak dzisiaj zdaje się najbardziej zapomniany – po wolności i równości – element francuskiej triady. Marzenie, które sto lat po rewolucji Friedrich Schiller wpisał w swoją „Odę do radości” i które współcześnie obraliśmy hymnem Europy. Oby tym razem udało się nam je zrealizować.

W galerii umieściłem kilka zdjęć z tego spotkania:
Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy (5-8 maja 2011 Ankara)