City-Music-Life-Live!

Jakie są efekty mojej pracy dla Katowic?

Dobiega końca piąta kadencja Rady Miasta Katowice. To moja druga kadencja – jestem radnym od sześciu lat. W tym czasie byłem m.in. przewodniczącym komisji gospodarki komunalnej zajmującej się utrzymaniem miejskiej infrastruktury i przewodniczącym klubu radnych PO. Jakie są efekty mojej pracy dla miasta i dla Państwa – mieszkańców Katowic?

 • dzięki moim staraniom jako przewodniczącego klubu PO Katowice przystąpiły do rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016
 • zakupiono 10 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) – urządzeń ratujących ludzkie życie
 • obniżono opłaty za przedszkola, podatki od nieruchomości i od środków transportowych
 • zniesiono anachroniczną i dyskryminującą opłatę za posiadanie psa
 • budowano nowe, bezpieczne perony tramwajowe na ul. 1 Maja na Zawodziu
 • zmodernizowano przejście dla pieszych w tunelu łączącym Zawodzie z Doliną Trzech Stawów
 • przebudowano przejście podziemne za Spodkiem – w rejonie ulic Morcinka i Olimpijskiej
 • zainstalowano światła dla pieszych i podniesiono przejścia dla pieszych w Szopienicach, a w najbliższym czasie przebudowywany będzie szopienicki rynek
 • ograniczono uciążliwości powodowane przez pralnię zlokalizowaną przy ul. Adama
 • poszerzono wjazd na osiedle mieszkaniowe przy ul. Hallera w Burowcu
 • utwardzono dojazd do posesji przy ul. Obrońców Westerplatte 70–80 w Burowcu
 • utwardzono wjazd i parking przed Zapaśniczym Klubem Sportowym Tytan 92 w Giszowcu
 • uratowano przed likwidacją bar mleczny przy ul. Mickiewicza 8
 • po przebudowie ożywia się powoli ul. Mariacka
 • w naszym mieście jeździ więcej tańszych taksówek
 • wspólnie z Magdą Wieczorek i Witkiem Witkowiczem doprowadziliśmy do uruchomienia w Katowicach programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionej młodzieży „Prymus”
 • wspieram działalność Koła nr 25 Polskiego Związku Wędkarskiego w Szopienicach, m.in. w organizacji imprez takich jak dzień dziecka.

Kandyduję po raz kolejny ponieważ zaniedbane wschodnie dzielnice Katowic wymagają takiej samej uwagi urzędników jak centrum naszego miasta. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych,  tworzenie nowych miejsc pracy i budowa mieszkań komunalnych to najważniejsze zadania w tej części miasta. Potrzebne jest też uporządkowanie gospodarki śmieciami i dbałość o czystość i porządek w mieście. Moje dotychczasowe osiągnięcia pokazują to, co potrafię zrobić i to, że potrafię podejmować nowe wyzwania.

Moją kandydaturę do Rady Miasta Katowice poparli eurodeputowany Jan Olbrycht, senator Leszek Piechota i prezes Związku Górnośląskiego Józef Buszman.

21 listopada proszę o Państwa głos!