City-Music-Life-Live!

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej

Pierwsze w tej kadencji posiedzenie komisji będzie miało charakter wstępny. Radni zapoznają się z podstawowymi informacjami niezbędnymi w pracy członka Komisji Gospodarki Komunalnej.

Przedstawione zostaną kompetencje prezydenta miasta i rady oraz zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu miasta. W szczególny sposób omówiony zostanie zakres działań podlegający komisji. Zaprezentowane zostaną również te komórki i jednostki organizacyjne, z którymi komisja najczęściej współpracuje w radzie. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie również struktura i zasady tworzenia budżetu miasta, podstawowego dokumentu w zarządzaniu jednostki samorządu terytorialnego.

Do udziału w posiedzeniu zaprosiłem naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Mirosława Hermana, naczelnika Wydziału Budynków i Lokali p. Romana Bułę oraz naczelnik Wydziału Komunikacji p. Barbarę Żmidzińską.

Sala 209, Urząd Miasta, ul. Młyńska 4, Katowice

Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 06.12.2006 r. (PDF 239 KB)