City-Music-Life-Live!

Żądamy obniżenia opłat za przedszkola!

Wraz z Witoldem Witkowiczem, Magdą Wieczorek i Ewą Kołodziej żłożyłem dzisiaj projekt uchwały Rady Miasta Katowice, którego celem ma być obniżenie opłat za przedszkola.

W lipcu rada miasta wprowadziła odpłatność za zajęcia wykraczające poza podstawę programową w wysokości 2,68 zł za dodatkową godzinę świadczeń dydaktycznych. Opłata za drugie dziecko wynosi 1,34 zł. Trzecie i kolejne dzieci w rodzinie są zwolnione z tych opłat.

Wprowadzenie opłat w tej wysokości zaproponował pod koniec lipca prezydent Uszok. Wniósł on do rady projekt uchwały po tym jak dotychczas obowiązująca uchwała w tej sprawie z 2009 roku została unieważniona przez wojewodę, który stwierdził w niej usterki dotyczące wyliczenia podanej kwoty odpłatności i brak katalogu świadczeń. Nowelizacją zajęła się w lipcu  komisja edukacji, a następnie rada. Podczas sesji wnioskodawcy zapewniali, że „wprowadzone zmiany nie spowodują wzrostu opłat za przedszkola”. Jednak sygnały, które zgłaszają nam mieszkańcy Katowic wskazują na to, że opłaty te w niektórych przypadkach mogą wzrosnąć nawet o jedną trzecią. Okazuje się też, że w miastach sąsiednich są one znacznie niższe niż u nas.

Dlatego proponujemy obniżenie dotychczasowych stawek o połowę, tj. do wysokości 1,30 zł za dodatkową godzinę i 0,65 zł za drugie dziecko w rodzinie. Chcemy też utrzymania ulgi w opłatach dla rodzin wielodzietnych. Obniżenie tych stawek ma być jednym z elementów mobilizujących oboje rodziców do podejmowania pracy zawodowej. Zniechęcają do tego m.in. wysokie opłaty za żłobek i przedszkole. Utrudnia to matkom ponowne podjęcie pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Zależy nam też na tym, aby doprowadzić do realizacji złożonej publicznie przed radą deklaracji o utrzymaniu w Katowicach dotychczasowego poziomu opłat za przedszkola. Uważamy też, powinny być one porównywalne z innymi śląskimi miastami.

Uchwała ws. obniżenia stawek za przedszkola (projekt) (PDF 298KB)