City-Music-Life-Live!

Mickiewicza 8 uratowana?

Kamienica przy ul. A. Mickiewicza 8 w Katowicach. Źródło: Wikimedia.org

Kamienica przy ul. A. Mickiewicza 8 w Katowicach. Źródło: Wikimedia.org

Dzięki determinacji radnych PO katowicka rada miasta zdecydowała o udzieleniu dotychczasowym najemcom lokali znajdujących się w kamienicy przy ul. Mickiewicza 8 prawa pierwszeństwa w ich nabyciu. Tym samym na jakiś czas udało się oddalić widmo likwidacji ostatniego działającego w Katowicach baru mlecznego.

Pod projektem podpisało sie 2675 osób. Było to drugie podejście w tej sprawie. Poprzednią uchwałę podjętą w marcu unieważnił nadzór prawny wojewody ze względu na stwierdzenie niezgodności z obowiązującymi przepisami. Nowy projekt uwzględnił wszystkie wskazane poprzednio uchybienia.

Platforma od początku wspierała tę inicjatywę mieszkańców. Uważamy, że tego typu inicjatywy są ważne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Zależy nam też, aby kamienice w centrum miały prawdziwych gospodarzy, którzy będą chcieli i potrafili nie tylko o nie właściwie zadbać, ale też nie zamykać ich przed mieszkańcami. W centrum Katowic mamy już dość banków, dzięki czemu popołudniami w niektórych miejscach wieje pustką i nudą. Zależy nam też na tych mieszkańcach Katowic, dla których bar mleczny przy Mickiewicza 8 stanowi być może jedyne miejsce, w którym w godnych warunkach mogą się posilić.

Ta uchwała nie kończy sprawy. W lipcu prezydent zmienił podjętą kilka miesięcy wcześniej decyzję o sprzedaży tej zabytkowej, choć niszczejącej kamienicy. Nie wiem jak długo pozostanie ona w rękach miasta. Na jakiś czas udało się oddalić widmo likwidacji ostatniego baru mlecznego w mieście, ale zabytek w dalszym ciągu przecież niszczeje. Potrzebuje gospodarza z prawdziwego zdarzenia, który podejmie wysiłek jej odrestaurowania i przywrócenia mieszkańcom.