City-Music-Life-Live!

Budżet miasta 2007

W dniu dzisiejszym przesłałem do Prezydenta Miasta Katowice wnioski do budżetu miasta Katowice w roku 2007.

Odzwierciedlają one charakter i zakres mojej pracy w Radzie Miasta Katowice w ostatnim roku. Zdecydowana większość spraw dotyczy kwestii bezpieczeństwa – tak publicznego, jak i komunikacyjnego. Zgłaszając te właśnie propozycje mam na względzie poprawę jakości życia mieszkańców dzielnic oddalonych nieco od centrum, w interesie których pracowałem przez ostatanich kilkanaście miesięcy i którzy zgłaszali swoje bolączki i potrzeby w trakcie moich dyżurów, jak i poza nimi.

Odrębną grupę stanowią wnioski dotyczące infastruktury rekreacyjnej w mieście. Proponuję wytyczenie ścieżek dla narciarzy biegowych. W ten sposób coraz więcej osób spędza wolny czas, nie wyłączając mojej osoby. Ta relatywnie niezbyt kosztowna inwestycja z pewnością zostanie życzliwie dostrzeżona przez osoby biegające rekreacyjnie na nartach.

We wnioskach wymieniłem również ścieżki rowerowe, ponieważ przy okazji prac związanych z przebudową centrum szlaki rowerowe w kilku miejscach przerwano. Część z nich wymaga ponownego wytyczenia, a warto by pomyśleć o zupełnie nowych trasach. Poniższa lista zawiera opis proponowanych przedsięwzięć wraz z szacunkowymi kwotami. Mogą się one oczywiście zmienić w toku prowadzenia inwestycji.

  1. Budowa zespołu przystanków komunikacji miejskiej (autobus-tramwaj) przy ul. Gnieźnieńskiej w Katowicach-Wełnowcu (budowa peronów autobusowo-tramwajowych w obu kierunkach, przełożenie torów tramwajowych) – 3,5 mln zł
  2. Budowa zespołu przystanków komunikacji miejskiej (autobus-tramwaj) przy ul. 1 Maja/Boh. Monte Cassino (na wys. Ośrodka Słowian) w Katowicach-Zawodziu (budowa peronów autobusowo-tramwajowych w obu kierunkach, przełożenie torów tramwajowych) – 0,5 mln zł
  3. Budowa zespołu przystanków komunikacji miejskiej (autobus-tramwaj) przy ul. 1 Maja/Łączna (na wys. Kamsoftu) w Katowicach-Zawodziu (budowa peronów autobusowo-tramwajowych w obu kierunkach, przełożenie torów tramwajowych) – 0,5 mln zł.
  4. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Zawodzie – rejon ulic 1 Maja/Boh. Monte Cassino (do Rawy), Racławicka – 1 mln zł.
  5. Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego w Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka (ul. Graniczna 46) – 25 tys. zł.
  6. Wytyczenie i utrzymanie 25 km ścieżek (śladów) dla narciarzy biegowych na terenie Katowickiego Parku Leśnego i Parku Kościuszki (zakup sprzętu, oznaczenie, informacja turystyczna) – 150 tys. zł.
  7. Ponowne wytyczenie i utrzymanie ścieżek rowerowych (przede wszystkim w centrum miasta) – 150 tys. zł.
  8. Zakup maszyn i urządzeń treningowych dla Ośrodka Sportowego „Słowian” (suwnica Smitha) – 20 tys. zł.
  9. Modernizacja skrzyżowania drogowo-tramwajowego Al. Korfantego/Telewizyjna (Pl. Alfreda) – poprawa geometrii, instalacja semaforów – 1,1 mln zł.