City-Music-Life-Live!

Miejska uroczystość Dnia Edukacji Narodowej

MDK Koszutka, ul. Grażyńskiego 47