City-Music-Life-Live!

822 (nieoficjalnie)

Choć to sporo głosów, to jednak zbyt mało, by móc objąć mandat radnego w Katowicach.

Gratuluję wybranym na kolejne pięć lat radnym z Zawodzia, Bogucic, Koszutki, Józefowca i Wełnowca. I proszę, by zaradzili tym wszystkim troskom, o których rozmawialiśmy na ulicach Katowic w ostatnich tygodniach.

Dziękuję za każdy głos, gest, rozmowę, słowo poparcia, uśmiech.

Katowiczanie dokonali wyboru.

Wiwat Katowice!