City-Music-Life-Live!

Kandyduję w wyborach do katowickiej rady miasta

Warzecha na radnego!

Warzecha na radnego!

Po raz kolejny zdecydowałem się kandydować do Rady Miasta Katowice.

Urodziłem się w 1967 roku w Bogucicach. Jestem doktorem nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim. Z samorządem związany jestem od 1999 roku. W latach 2004–2014 byłem radnym miasta Katowice, m.in. przewodniczącym komisji infrastruktury (2006–2010) i wiceprzewodniczącym rady miasta (2010–2013). Jestem współpracownikiem posła do Parlamentu Europejskiego, dr. Jana Olbrychta. Moja praca w radzie miasta była wysoko oceniana przez organizacje pozarządowe. Jestem pełnomocnikiem zarządu śląskiego regionu KOD. W czasie wolnym lubię biegać i pływać.

Dzięki moim staranion m.in. zainstalowano w Katowicach defibrylatory automatyczne (AED), zbudowano nowe, bezpieczne perony tramwajowe na Zawodziu i na Wełnowcu, a także przebudowano szopienicki rynek. Z mojej inicjatywy Katowice przystąpiły do rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, co odmieniło nasze miasto.

W radzie miasta chcę pracować nad tym, aby Katowice yły miastem, w którym dobrze się żyje – czystym, bezpiecznym, zadbanym i przyjaznym. Będę dążył do obniżenia opłat za śmieci, wodę i odprowadzanie ścieków, a także innych miejskich opłat i podatków.

Kandyduję w okręgu nr 5 obejmującym Zawodzie, Bogucice, Koszutka, Józefowiec i Wełnowiec.

Proszę o głos w wyborach 21 października!