City-Music-Life-Live!

Wraca sprawa bezpłatnych przejazdów dla rodzin wielodzietnych

Po ponad sześciu latach wraca sprawa wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla rodzin wielodzietnych.

Po raz pierwszy zająłem się nią w styczniu 2007 roku na wniosek mieszkańców Katowic (http://warzecha.katowice.pl/?p=139). Pisałem wtedy o tym, że miasto się wyludnia i że za parę lat może być nas w Katowicach mniej niż 300 tys. Nie przypuszczałem wówczas, że stanie się to tak szybko. W związku z tym proponowałem wielokrotnie podejmowanie działań wspierających m.in. rodziny wielodzietne. Wówczas inicjatywa ta spotkała się z odmową. Dostałem w tej sprawie aż trzy pisma od odpowiedzialnego za te sprawy społeczne wiceprezydenta Michała Lutego (PiS). Odmowę argumentował głównie wysokimi kosztami.

Dzisiaj sprawa ta wróciła. Napisała o niej katowicka Gazeta Wyborcza (http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,72739,14974556,Gdynia_dala_przyklad__teraz_Katowice__Bezplatna_komunikacja.html). Mam nadzieję, że tym razem uda się wzorem innych, wielkich polskich metropolii wprowadzić i u nas to rozwiązanie. Liczę też na to, że bezpłatne przejazdy nie zostaną, tak jak sześć lat temu, potraktowane jako obciążenie dla budżetu, ale że staną się rzeczywistą forma wsparcia dla katowickich rodzin.