City-Music-Life-Live!

O demografii i polityce społecznej

W ubiegłym tygodniu złożyłem kolejne pisma w sprawach dotyczących zgłaszanych przez Państwa potrzeb. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się propozycja wprowadzenia bezpłatnych biletów w komunikacji miejskiej dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

Pomoc taka z pewnością stanowiłaby nieocenione wsparcie dla domowych budżetów. Pomysł wymaga oczywiście uszczegółowienia i znalezienia odpowiedniej formuły. Nie jestem jednak zwolennikiem rozdawania na lewo i prawo publicznych pieniędzy.

Chodzi mi w istocie o prowadzenie przez miasto określonego rodzaju polityki prorodzinnej, dzięki której uda się zapobiec niekorzystnym tendencjom demograficznym występujących w Katowicach. W tej chwili jest nas w Katowicach 311 tysięcy. Według prognoz, w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat, może nas być mniej niż 300 tys. osób. Starzejemy się. Skuteczne narzędzia w zakresie polityki społecznej nie powinny oznaczać tylko drenażu publicznego budżetu, skupiającej się w istocie na udzielaniu pomocy materialnej potrzebującym. Podejmowane systemowe działania powinny przede wszystkim przeciwdziałać niekorzystnym trendom i promować pożądane postawy społeczne. Przy takim ujęciu wydatki na cele społeczne przestają być statycznym kosztem ponoszonym przez podatników, a stają się zyskowną społeczną inwestycją.

Bezpłatne bilety to jeden z instrumentów polityki społecznej. A polityka społeczna to tylko jeden z możliwych elementów planu zmiany wizerunku naszego miasta. Równie istotny jak działania „twarde”, takie jak budowa dróg, pozyskiwanie inwestorów i przebudowa centrum Katowic. Wiedzą już o tym w innych polskich wielkich miastach, m. in. w Warszawie (http://www.ztm.waw.pl/taryfa-ulgi.php), Krakowie (http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=897), Wrocławiu (www.zdik.wroc.pl/komunikacja/viii-275-99.pdf), Łodzi (http://www.uml.lodz.pl/index.php?menu2=1&zapytanie=1,05&poz=1&id=4796) i Toruniu (http://www.mzk.torun.pl/index.php?aid=113759702143ce5a5dc5d36). Można by o tym pomyśleć także i  u nas.

W sekcji Dokumenty znajdziecie Państwo również inne złożone przeze mnie w ostatnim czasie pisma oraz kolejne odpowiedzi na zgłaszane przeze mnie wnioski – wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie odkorkowana zostanie wreszcie ulica Młyńska. Nie dostałem niestety, jak dotąd, odpowiedzi na pytanie dotyczące budowy parkingu wielopoziomowego przy tej ulicy, będę musiał je zatem ponowić.