City-Music-Life-Live!

Złożyłem interpelację w sprawie przywrócenia porządku w Szopienicach

Od dłuższego czasu mieszkańcy Szopienic zwracali się do mnie ze skargami dotyczącymi fatalnego stanu chodników i jezdni w Szopienicach. Przedstawiciele urzędu miasta i jego agend odpowiadali, że przeciągające się prace wynikają z problemów, które wystąpiły w związku z budową nowej kanalizacji. Okazuje się jednak, że ich końca nie widać. Jasne jest, że infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Szopienicach wymaga modernizacji, jak i to, że mieszkańcy miasta wojewódzkiego powinni mieć możliwość dogodnego dotarcia do domów, szkół i zakładów pracy. Jezdnie i chodniki powinny umożliwiać normalny ruch i być przynajmniej prowizorycznie zabezpieczone, a brud uprzątnięty. Dlatego też, po kilkunastu tygodniach bezowocnego oczekiwania na zmiany, wystąpiłem do prezydenta z interpelacją w tej sprawie.

 

Panie Prezydencie,

W związku ze zgłaszanymi od kilku miesięcy licznymi interwencjami ze strony mieszkańców Szopienic zwracam się z interpelacją o pilne przywrócenie bezpieczeństwa i ładu ruchu drogowego i pieszego w Szopienicach.

W dzielnicy tej od kilkunastu miesięcy prowadzone są rozmaite prace związane z modernizacją i remontami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie pasa drogowego najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Dotyczy to m.in. ulic Bednarskiej, Bp. Bednorza, Morawa i Obrońców Westerplatte. Te niezbędne prace powodują jednak również nadmierne uciążliwości dla mieszkańców. Skarżą się oni zarówno na niedostateczne utrzymywanie przez wykonawców porządku na chodnikach i jezdniach, czego efektem jest wszechobecne błoto i brud, przede wszystkim jednak ich obawy wywołuje zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego stan nawierzchni tych ulic.

W związku z tym interpeluję do Pana Prezydenta o podjęcie, za pośrednictwem podległych służb nadzoru inwestorskiego i porządkowych, działań, których efektem będzie szybkie zakończenie prowadzonych w Szopienicach zadań inwestycyjnych, a także pilne zapewnienie w trakcie tych prac, ładu i porządku na szopienickich ulicach i chodnikach.

Z poważaniem
Adam Warzecha