City-Music-Life-Live!

Prezydent nie chce rozwijać Katowic

Właśnie otrzymałem komplet pism, stanowiących odpowiedzi na wnioski naszego klubu do budżetu miasta Katowice 2013. Wyłania się z nich obraz władzy, która nie tylko nie potrafi dopuścić możliwości realizacji pomysłów innych niż własne, ale też nie chce i nie potrafi  rozmawiać z osobami myślącymi o Katowicach inaczej.

Wszystko oczywiście pod hasłem: „Całe miasto buduje swoje centrum!”. Zatem my wszyscy mieszkający w robotniczych dzielnicach Katowic musimy zapomnieć o drobnych nawet inwestycjach i udogodnieniach. Drugie hasło brzmi: „Nie mamy pieniędzy!”. Tymczasem przeglądając dokumenty dotyczące stopnia zaawansowania realizacji tegorocznego budżetu Katowic już widać, że nie urząd ponownie nie poradzi sobie z realizacją co piątej inwestycji w mieście. Wzrosną natomiast znowu wydatki bieżące, których obecna administracja od kilku lat nie potrafi utrzymać w ryzach.

Zatem pan Piotr Uszok nie widzi potrzeby odrestaurowywanie katowickiej moderny, utrzymania w należytym stanie zabytkowej hali walcowni cynku w Szopienicach (tutaj odmówił nawet zakupu hali za stosunkowo niewielką kwotę 270 tys. zł!), budowy w Katowicach basenów pływackich, budowy auli widowiskowej w Ligocie.

Po raz kolejny niestety zakpiono z mieszkańców Szopienic. Dowiedzieliśmy się właśnie, że w dalszym ciągu prezydent będzie się ociągał z przebudową szopienickiego rynku (pl. Powstańców Śląskich). Z pisma wynika, że co prawda „dostrzega potrzebę”, „opracował dokumentację”, „uzyskał decyzję”, „przewiduje uregulowanie”, natomiast „rozpoczęcie robót budowlanych uzależnia od sytuacji finansowej”. Tutaj widoczny jest wręcz brak odwagi powiedzenia wprost, że nie chce, bądź nie potrafi przebudować uładu drogowego w Szopienicach. Podobnie kuriozalna odpowiedź dotyczy przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. Tadeusza Kościuszki w Piotrowicach. Nie widzi też potrzeby połączenia ul. Grundmana do ul. Kościuszki czy przedłużenia ul. Bocheńskiego na południe. Z rozbrajającą szczerością odparł, że propozycja ta nie zostanie przez niego ujęta „w żadnych materiałach planistycznych”, a w drugim, że „nie dysponuje aktualnymi dokumentami projektowymi”. Podobnie mglista i niejasna odpowiedź dotyczy budowy linii tramwajowej na południe Katowic i budowy węzła przesiadkowego na Brynowie. Zakreślona przez Piotra Uszoka perspektywa to rok 2020!

Skandaliczne jest jednak to, że Piotr Uszok nie widzi potrzeby prowadzenia profilaktyki prozdrowotnej i odrzucił wniosek w zakresie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom i meningokokom!

Z naszych wniosków Piotr Uszok dostrzegł – jednak tylko częściowo – potrzebę remontu willi Wojciecha Korfantego. Zgodził się przeznaczyć na to… bagatela, aż 16 300 zł! Poinformoiwał też, że prowadzi działania dotyczące pozyskania do zasobu miejskiego nieruchomości Polskich Linii Kolejowych SA zabudowanych stadionem K.S. „Kolejarz” Na ten cel przewidziano środki w projekcie budżetu na 2013. Niestety w odpowiedzi na nasz wniosek nie napisał, w jakiej wysokości.

Po raz kolejny okazało się, że dla obecnego prezydenta miasta i jego ekipy nie są ważne rzeczywiste potrzeby mieszkańców Katowic, poszczególnych jego dzielnic, a jedynie realizacja własnych wizji i zamierzeń. Decyzje o odrzuceniu wszystkich naszych wniosków budżetowych utwierdzają nas w przekonaniu, że dla Piotra Uszoka zarządzanie miastem nie jest grą zespołową, w której widzi on miejsce również dla opozycji. Jestem przekonany, że wnioski te odrzucił tylko dlatego, że wniosła je Platforma Obywatelska. Decyzję tę traktuję jako wyraz daleko idącego lekceważenia wobec popierającej nas większości mieszkańców Katowic, którzy te wnioski nam zgłosili.

Ponadto, wobec zamanifestowanego w ten sposób braku woli dialogu o istotnych problemach miasta z opozycją i bezprecedensowego, niekonstruktywnego sposobu konsultacji budżetu 2013 w Radzie Miasta Katowice, informuję że klub nasz nie widzi możliwości poparcia projektu budżetu i uchwał okołobudżetowych.

Odpowiedzi na wnioski PO do budżetu 2013 (PDF 5,42 MB)