City-Music-Life-Live!

Kolejne pisma do prezydenta

Złożyłem dzisiaj trzy kolejne pisma do prezydenta Katowic stanowiące pokłosie spotkań z Państwem. Dwa z nich dotyczą ruchu drogowego w mieście, a jedno kwestii publicznego bezpieczeństwa.

Pierwsza sprawa dotyczy przebudowanego niedawno skrzyżowania ulic Francuskiej i Meteorologów. Zainstalowana tam sygnalizacja świetla, co prawda ułatwia przejazd ulicą Francuską w obu kierunkach, utrudnia natomiast wjazd w ulicę Meteorologów, która na tym skrzyżowaniu zyskuje status drogi z pierwszeństwem przejazdu i powinna posiadać stosowne preferencje. W tej chwili zjeżdżając z Alei Górnośląskiej/Autostrady A4 trzeba w tym miejscu liczyć się ze sporymi korkami. Być może ten stan rzeczy można zmienić inaczej programując sygnalizator na skrzyżowaniu.
AW011 – Wniosek ws. zmiany organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic Francuskiej i Meteorologów (10.01.2007) (PDF 64KB)

Drugie z pism dotyczy korków, które tworzą się na ulicy Młyńskiej w centrum miasta. Parkujące tam (także w miejscach niedozwolonych) samochody tamują ruch. Korki tworzą się też przy wjeździe na parking strzeżony sąsiadujący z Urzędem Miasta. Wydzielony pas jezdni, który miał służyć jako ułatwienie wjazdu na parking szybko został zaadaptowany na kolejne miejsca postojowe pomimo znajdującego się tam znaku zakazu zatrzymywania i postoju. Najwyraźniej jednak nikt tego zakazu nie przestrzega, ani też nie egzekwuje skoro w ciągu dnia ten „dodatkowy parking” praktycznie przez cały czas jest zajęty. W związku z tą sprawą poprosiłem również o informacje dotyczące postępów przy budowie parkingu wielopoziomowego w tym miejscu. O sprawie tej było głośno jesienią ub. roku.
AW012 – Wniosek ws. przejezdności ulicy Młyńskiej i budowy parkingu wielopoziomowego (10.01.2007) (PDF 66KB)

Ostatnia ze spraw, z którymi zwróciłem się w Państwa imieniu do prezydenta miasta jest sprawa przejścia podziemnego na Koszutce. Miejsce to stało się ostatnio szczególnie niebezpieczne. Pozbawione oświetlenia, zdewastowane i zaniedbane odstrasza przechodniów, staje się jednak punktem spotkań dla osób z przestępczego półświatka. Mieszkańcy Koszutki ryzykując życie i zdrowie wybierają wobec tego niebezpieczną przeprawą przez szeroką i ruchliwą Aleję Korfantego. Poprosiłem o dokonanie niezbędnych napraw i remontów oraz wzmożenie patroli policji i straży miejskiej. Wobec powtarzających się aktów bezmyślnego wandalizmu poprosiłem o rozważenie wytyczenia w tym miejscu zwykłego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. W miastach podobnej wielkości w Europie Zachodniej zasypuje się podziemne przejścia i burzy kładki dla pieszych – doświadczenia z ich użytkowania są podobne jak u nas.
AW013 – Wniosek ws. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w przejściu podziemnym w Alei Korfantego (10.01.2007) (PDF 64KB)

Wszystkie pisma znajdą Państwo również oczywiście w dziale Dokumenty, gdzie zamieściłem też dzisiaj odpowiedzi na moje poprzednie zapytania i wnioski do prezydenta Katowic.