City-Music-Life-Live!

Spotkanie

Sala 209, ul. Młyńska 4, Katowice

Czytaj dalej

W trakcie sesji Jego Ekscelencji Biskupowi Ignacemu Jeżowi przyznany zostanie tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Katowice”. Urząd Stanu Cywilnego, Al. Korfantego 14, Katowice

Czytaj dalej

Sala 209, ul. Młyńska 4, Katowice

Czytaj dalej

Drugi majowy dyżur tym razem odbędzie się na Giszowcu. Serdecznie zapraszam. Izba Śląska-Gawlikówka, MDK “Szopienice-Giszowiec”, Pl. Pod Lipami, 3-3a, Katowice

Czytaj dalej

W drugi czwartek miesiąca zapraszam do rozmowy we wszystkich interesujących Państwa sprawach. Będę do dyspozycji w MDK “Szopienice-Burowiec”, przy ul. Gen. J. Hallera 28, w godzinach 16:00-17:00.

Czytaj dalej

Tym razem zapraszam na Giszowiec. Serdecznie zapraszam. Izba Śląska-Gawlikówka, MDK “Szopienice-Giszowiec”, Pl. Pod Lipami, 3-3a, Katowice

Czytaj dalej

Tym razem posiedzenie komisji będzie miało charakter wyjazdowy. Radni wizytować będą instalacje i obiekty należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Ponadto w porządku obrad rozpatrzone zostaną: Informacja o przebiegu akcji zimowej 2006/2007 r. Radny prowadzący: Adam DEPTA i radny Michał JĘDRZEJEK Informacja dotycząca realizacji zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w roku 2006 i program przedsięwzięć […]

Czytaj dalej

Głównym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2006 oraz głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tego tytułu. Zostanie również uzupełniony skład rady po złożeniu mandatu przez panią Grażynę Szołtysik. Sala 209, Urząd Miasta, ul. Młyńska 4, Katowice

Czytaj dalej

Zapraszam na poświąteczny dyżur. Będę do dyspozycji w MDK “Szopienice-Burowiec”, przy ul. Gen. J. Hallera 28, w godzinach 16:00-17:00.

Czytaj dalej