City-Music-Life-Live!

Edukacja

Nie usłyszałem dotąd z ust pana premiera i wicepremiera słowa o sytuacji pracowników nauki w trakcie epidemii. Ani słowa o pakiecie ratunkowym dla polskiej nauki.

Czytaj dalej

Dzisiaj przedstawię niektóre z pism, które dostałem w odpowiedzi na Państwa interwencje przekazywane podczas dyżurów, a także mailem i telefonicznie. W październiku, wraz z kol. kol. Magdą Wieczorek i Witkiem Witkowiczem pisaliśmy o potrzebie utworzenia specjalnego serwisu lub chociaż podstrony, na której urząd informowałby mieszkańców o dostępnych dla nich programach dotacyjnych m.in. w zakresie modernizacji ogrzewania, […]

Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym otrzymałem pocztą elektroniczną wiadomość zawierającą apel rodziców uczniów Gimnazjum nr 21 w Ligocie. Zwrócili się oni do Rady Miasta Katowice w sprawie zaniechania działań zmierzających do połączenia Gimnazjum nr 21 mieszczącego się przy ul. Zielonogórskiej i 7 Liceum  Ogólnokształcącego mieszczącego się przy ul. Panewnickiej, w której miałby powstać Zespół Szkół. Rodzice przytaczają szereg argumentów w […]

Czytaj dalej

Wraz z Witoldem Witkowiczem, Magdą Wieczorek i Ewą Kołodziej żłożyłem dzisiaj projekt uchwały Rady Miasta Katowice, którego celem ma być obniżenie opłat za przedszkola. W lipcu rada miasta wprowadziła odpłatność za zajęcia wykraczające poza podstawę programową w wysokości 2,68 zł za dodatkową godzinę świadczeń dydaktycznych. Opłata za drugie dziecko wynosi 1,34 zł. Trzecie i kolejne dzieci […]

Czytaj dalej

Przekazałem dzisiaj do urzędu wniosek rady rodziców z przedszkola nr 70 w Bogucicach. Rodzice jakiś już czas temu wnioskowali o plac zabaw dla swoich pociech. Przedszkole, staraniem jego dyrektor, przyznano nawet środki na ten cel z budżetu miasta. Urząd powiadomił nawet rodziców o wpisaniu placu zabaw do planu miejskich inwestycji. Tymczasem w listopadzie okazało się, […]

Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym przedstawiłem prezydentowi miasta kolejnych kilka spraw będących efektem spotkań z mieszkańcami Katowic. Pierwsza z nich dotyczy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej/Al. Bielskiej i Górniczego Stanu w Giszowcu. Sygnalizacja świetlna w chwili obecnej nie gwarantuje w tym miejscu pełnego bezpieczeństwa. Skrzyżowanie znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 86, na łuku drogi, w najwyższym punkcie wzniesienia w tej okolicy. […]

Czytaj dalej

Została nią Izabela Kminikowska (PiS), która weszła do rady w miejsce Michała Lutego, który zrezygnował z mandatu radnego w związku z objęciem stanowiska wiceprezydenta Katowic. Pani Izabela została wybrana również wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji Krótsze niż zazwyczaj posiedzenie zwołano głównie z potrzeby przeprowadzenia zmian w budżecie miasta i określenia listy tzw. wydatków niewygasających, tzn. takich które […]

Czytaj dalej

Scena Kameralna, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Rynek 2, Katowice

Czytaj dalej