City-Music-Life-Live!

Ekologia

Jak wiadomo na podobny krok zdecydowały się m.in. inne ościenne miasta na Śląsku. Być może teraz opłaty zostaną obniżone i u nas. Komisja Infrastruktury i Środowiska jednogłośnie poparła mój wniosek o obniżenie w Katowicach „opłaty śmieciowej”. Nowy system „gospodarowania odpadami komunalnymi” jest monitorowany przez mnie i moich klubowych kolegów i koleżanki od samego początku. Jeszcze przed […]

Czytaj dalej

Dzisiaj przedstawię niektóre z pism, które dostałem w odpowiedzi na Państwa interwencje przekazywane podczas dyżurów, a także mailem i telefonicznie. W październiku, wraz z kol. kol. Magdą Wieczorek i Witkiem Witkowiczem pisaliśmy o potrzebie utworzenia specjalnego serwisu lub chociaż podstrony, na której urząd informowałby mieszkańców o dostępnych dla nich programach dotacyjnych m.in. w zakresie modernizacji ogrzewania, […]

Czytaj dalej

Jestem numerem 1 na liście PO w okręgu wyborczym nr 2, który obejmuje wschodnie dzielnice Katowic: Dąbrówkę Małą, Szopienice, Burowiec, Janów, Nikiszowiec i Giszowiec. Co chciałbym zrobić dla tych dzielnic w następnej kadencji? Program Platformy dla Katowic zakłada przyśpieszenie niezbędnych działań inwestycyjnych i szybkie przeprowadzenie nierealizowanych do tej pory przedsięwzięć, takich jak przebudowa rynku, czy […]

Czytaj dalej

Powraca temat śmieci i dzikich wysypisk w Katowicach. Pisze dzisiaj o tym Wyborcza. Problemem baczniej zajmuje się teraz straż miejska. Jeśli jednak nie zostaną wprowadzone rozwiązania systemowe starania straży w mieście tej wielkości co nasze na niewiele się zdają.

Czytaj dalej

„Gminy powinny zostać właścicielem śmieci po to, by było co wrzucić do pieca w spalarniach, które chce za setki milionów wybudować metropolia. Inaczej wydamy niepotrzebnie sporo pieniędzy.”  Ostatnio na blogu Przemysława Jedleckiego, dziennikarza katowickiej edycji Gazety Wyborczej pojawił się zarzut, że nie wykorzystujemy tego argumentu w publicznej debacie. Oczywiście tak nie jest. Co więcej argument […]

Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym w imieniu klubu radnych PO w Katowicach złożyłem na ręce prezydenta miasta inicjatywę uchwałodawczą w sprawie  przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie przejęcia przez miasto Katowice obowiązków związanych z pozbywaniem się odpadów komunalnych i wprowadzeniem zryczałtowanej opłaty za ich wywóz. Chcemy, żeby referendum odbyło się 7 czerwca, w drugim dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Naszym […]

Czytaj dalej

Mieszkańcy Osiedla Słoneczna poprosili mnie kilka dni temu o interwencję w sprawie niewłaściwie przycinanych i oszpeconych drzew na tym osiedlu. Zwróciłem się w tej sprawie do pani Zofii Muc, naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach. Podległe jej służby przeprowadziły wizję w terenie, w wyniku której po stwierdzeniu nieprawidłowości skierowały do spółdzielni mieszkaniowej zalecenia w […]

Czytaj dalej

Często porównujemy Katowice z innymi stolicami regionów. Choćby najbliższymi – Krakowem, Wrocławiem, Opolem. Chcielibyśmy poczuć podobny klimat, nastrój w rynku, przynajmniej kilku uliczkach w centrum. Też tego chcę. Nie trzeba nikogo dziś przekonywać, że Katowicom potrzebne jest centrum – rynek, czy inna specjalnie wydzielona przestrzeń, która będzie stanowiła totem – wyznaczała kierunki świata, stanowiła punkt […]

Czytaj dalej